Kayıt için istenen belgeler
  • 4 Adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi
  • İkametgah ilmühaberi
  • Savcılıktan iyi hal kağıdı
  • Sağlık raporu (Aile Hekiminizden veya Sağlık Ocağından)
  • Öğrenci belgesi (Üniversiteden alınacak, üniversiteye kayıt olduktan sonra verilir)